Technologie

Technologie GPON  a optické připojení zákazníka

Připojení domácností k rychlému a spolehlivému internetu je dnes základním požadavkem. Technologie GPON (Gigabit Passive Optical Network) přináší vysokorychlostní připojení skrze optická vlákna a stává se stále populárnější volbou. Následující popis vysvětluje praktický postup připojení optickým kabelem pomocí technologie GPON.

Infrastruktura optické sítě

Před samotným připojením zákazníka firma poskytovatele vybuduje infrastrukturu optické sítě. To zahrnuje položení optických trubek a vláken od datového centra až k distribučním bodům v oblasti, kde se nacházejí domácnosti.

Distribuční bod

V blízkosti zákazníkova domu je umístěn distribuční bod, který zajišťuje rozvod signálu do jednotlivých domácností. Tento bod může být umístěn v telekomunikačním sloupku nebo v zemní šachtě.

Instalace optického rozvodu

Z distribučního bodu je taženo optické vlákno k zákazníkovi. Vlákno je uloženo v mikrotrubce HDPE a ukončeno v domě nebo bytě zákazníka v předávacím místě. Toto je plastový rozvaděč nebo jen optická zásuvka.

Optický převodník

Uvnitř domu je umístěn optický převodník (také známý jako ONT – Optical Network Terminal). Toto zařízení slouží k převodu světelných pulsů do datového signálu, který je srozumitelný pro zařízení jako jsou počítače, telefony, tablety nebo televizory.

Připojení k zařízením

Z optického převodníku jsou vyvedeny kabely k různým zařízením v domácnosti, která potřebují internetové připojení. Optický převodník může zastat i funkci WiFi routeru u zákazníka.

Konfigurace a aktivace

Následuje konfigurace a aktivace služby u zákazníka. Technik provede nastavení routeru a zařízení v domácnosti a zajišťuje, že všechny služby jsou dostupné. Po dokončení konfigurace je služba připojení z optického kabelu zprovozněna. Zákazník může začít využívat rychlý a spolehlivý internetový signál pro své online potřeby.

Možný upgrade rychlosti

Technologie GPON je navržena s ohledem na budoucí růst. Zákazník má možnost v budoucnu upgradovat rychlost nebo rozšířit služby bez nutnosti výrazných změn v infrastruktuře.